Om Skogsängen

Välkommen till förskolan Skogsängen!


I Ur & Skur Skogsängen har  två barnavdelningar, Fröet och Plantan. Totalt sett är vi mellan 24-26 barn på hela förskolan.


I Ur & Skur – för friskare, klokare barn

I Ur och Skur är å ena sidan som vilken förskola som helst. Vi följer den aktuella läroplanen, har barnet i centrum och arbetar medvetet för att ständigt utveckla våra metoder och resultat.


Men samtidigt är I Ur och Skur något helt unikt. Något som får skol- och förskolechefer och politiker från många olika länder att söka sig till Sverige för att studera hur vi arbetar. Och något som gör att efterfrågan här i Sverige ständigt ökar. För sanningen är att barn som går i I Ur och  Skur-verksamhet blir friskare, rörligare och mer kreativa än andra barn. Hur kan det komma sig?


Man brukar säga att I Ur & Skur ger smutsiga men glada barn! Men I Ur & Skur ger mer än så. Forskning visar att den fria leken utomhus utvecklar barn socialt och emotionellt långt mer än ledarledda aktiviteter inomhus. Att barn som är ute mycket är mer koncentrerade, uthålligare, mindre rastlösa och mer uppmärksamma på sin omgivning. Att barn som går på I Ur och Skur har lägre sjukfrånvaro och att barn leker mer genusneutralt och mer efter sina egna intressen i naturen än med leksaker och redskap. De blir starkare, friskare och mer kreativa!

Vår verksamhet & pedagogik

I Ur och Skur-pedagogiken bygger på friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande i arbetet med läroplanen. En grundpelare är att barnet skall leka, upptäcka och lära med alla sinnen och hela kroppen. Med friluftsliv på schemat får barnen ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och lär sig förstå sin delaktighet i naturens kretslopp. Barnen får prova på olika friluftsaktiviteter och grundläggande friluftsfärdigheter som de har nytta av hela livet.


Under vår, sommar och höst har vi på Skogsängen Knopp, Knytte och Mulle en dag i veckan. Då flyttar verksamheten från gården till skogen där vi leker, lär och äter mat i termos. Den bästa dagen på veckan! Vi lär oss inte bara allas lika värde, utan även hur viktigt det är att respektera naturen.  Vintertid åker de äldsta barnen  skridskor en dag i veckan..


En vanlig dag på Skogsängen: fruktstund i gröna rummet under trädkronorna, gympa och lunch ute, vila och läsning, en promenad till skogen,  mellanmål och lek på gården. Men vi kan också måla i snön, koka blåbärsoppa på uteköket, åka till Lida med hela förskolan eller pyssla med det som naturen erbjuder. Följ oss gärna på Instagram @skogsangen.


Föräldrakooperativ – så funkar det!

Det finns så många fördelar med ett föräldrakooperativ, även om det kräver lite mer av dig som förälder. Den stora vinsten är att våra barn får lära och leka i mindre barngrupper med fler pedagoger. Som förälder kan du också påverka och får en helt unik insyn i verksamheten. Med ditt engagemang kan du driva frågor som du tycker är viktiga. Oavsett om det handlar om bra mat eller mer rörelse på förskolan.


Vår anställda personal har ansvaret för den pedagogiska verksamheten och att läroplanen följs. Vi föräldrar delar upp annat arbete emellan oss. Vi har städ- och jourdagar och sitter även i styrelse eller i andra arbetsgrupper, exempelvis vaktmästeri, faddergrupp eller festkommitté. Allt detta gör att vi lär känna varandra, både vuxna och barn. Något som skapar en härlig gemenskap och trygghet.