Så arbetar vi

Så arbetar vi på I Ur & Skur Skogsängen


Här får du veta lite mer om hur vår skola är uppbyggd och vilka delar vi tycker är lite extra viktiga. Verksamheten utvecklas ständigt, inte minst tack vare alla föräldrar som genom kooperativet är extra delaktiga och engagerade.

FÖRSKOLAN I UR & SKUR SKOGSÄNGEN


Lillskogsvägen 2, 141 39 Huddinge forskolechef@skogsangen.se

ordforande@skogsangen.se

barnko@skogsangen.se

08–746 81 46, 073–965 79 99

© Copyright 2017

UNIK PEDAGOGIK FÖR ALLA SINNEN


Friluftsfrämjandets I Ur- och Skurmetodik strävar efter att varje barn får utvecklas genom friluftsliv, lek, rörelse, spänning och upplevelser med alla sinnen.